• 28-дневна тренировъчна програма – отслабване и DETOX
  • Таблица и описание на всеки тренировъчен ден: упражнения, начин на правене, повторения и серии, продължителност, както и допълнителна информация, където е нужно.
  • Ефективна последователност на най-добрите и най-новите упражнения, които могат да се правят у дома.
  • Видео-обучение на всяко упражнение и цветно изображение за него.
  • Перфектна подреденост за лесно възприемане и възможност програмата да се отвори от всякакво устройство.