• 28-дневна тренировъчна програма – отслабване и DETOX
  • Таблица и описание на всеки тренировъчен ден: упражнения, начин на правене, повторения и серии, продължителност, както и допълнителна информация, където е нужно.
  • Ефективна последователност на най-добрите и най-иновативните упражнения, които могат да се правят у дома.
  • Изображения на всяко упражнение.
  • Перфектна подреденост за лесно възприемане в удобна хартиена книжка с висококачествен цветен печат